Partner Communication
OKI
Partner Communication
Technology // Podujatie, Sociálne médiá, Obsah, Workshop, Marketing

Zadanie

Plánovanie a realizácia partnerských komunikačných aktivít, efektívna podpora profesionálneho rozvoja a rastu partnerov.

Realizácia

Obchodná efektivita spoločnosti OKI je určená úspechom jej partnerov. Preto sme vytvorili súbor nástrojov partnerskej komunikácie, ktorá dopĺňa existujúci systém, podporuje objemy predaja a umožňuje aktívnu komunikáciu. Spojili sme príjemné s užitočným, dobrodružné programy s neformálnou atmosférou, pričom vytvorený obsah podporuje profesionálny rozvoj a je ľahko zrozumiteľný. Okrem toho sme pripravili aktivity podporujúce lojalitu, ako je správa sociálnych médií, príprava newsletterov, vytváranie informačných webových stránok a podpora propagácie s využitím komunikácie. Neustále tiež sledujeme potreby partnerov pomocou prieskumov.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Vďaka partnerskej komunikácii ožila celonárodná komunita OKI, ktorá pozostáva z viac ako 60 partnerských členov. Spoločnosť OKI udržiava priame a aktívne vzťahy s členmi tejto komunity, čo podporuje neustály obchodný rast partnerov a následne aj spoločnosti OKI.

Tesco Rubik event result picture