Positioning
ACE Telecom
Enter the WifiZone!
ICT // Stratégia, PR, Korporátny dizajn, Podujatie, Infografika, Infovideo, Sociálne médiá

Zadanie

Predstavenie WifiZone, novej obchodnej divízie a služby spoločnosti ACE Telecom, ktorá ponúka integrovanú a bezpečnú bezdrôtovú sieť pre používateľov a partnerov z oblasti B2C a B2B.

Realizácia

Naplánovali sme integrovanú stratégiu pre B2C a B2B používateľov a partnerov, kombinovaním tlačovej komunikácie, marketingu a obsahu na sociálnych sieťach. Pre každú platformu sme vytvorili iný súbor správ a nástrojov. Náš tím navrhol aj dizajn nezávislý od dizajnu ACE Telecom, no napriek tomu ho pripomínal. Tento dizajn bol použitý vo všetkých prvkoch komunikácie. Uvedenie na trh sprevádzala aktívna tlačová komunikácia a aktivity na sociálnych sieťach. Vytvorili sme samostatnú online mapu, ktorá spája partnerov a podporili sme proces získavania nových partnerov interaktívnymi workshopmi. Ďalšie súvisiace aktivity: tvorba sloganu, podpora predajných aktivít, organizovanie tlačovej konferencie, tlačové materiály, infografiky, infovideo, zostavovanie používateľských príručiek a letákov.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Počet partnerov WifiZone začal stúpať v nasledujúcom mesiaci po úvodnom tlačovom podujatí. Do siete sa zaregistrovalo 7 000 nových členov a infovideo si pozrelo viac ako 10 000 ľudí. Dva roky po predstavení, prekročil počet používateľov registrovaných do siete 200 000, pričom počet partnerov sa zvýšil na viac ako 50.

Tesco Rubik event result picture