Integrált kampány
Richter Gedeon Nyrt.
gyógyszeripar // PR, Infografika, Sociálne médiá, Názoroví vodcovia, Influencer komunikácia, Odborná komunikácia, Obsah, Rozhovor, Partnerská komunikácia, Tvorba koncepcie, Vizuálny štýl, Budovanie brandu, Budovanie imidžu, -

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture