Brandépítés
Dell Technologies
Technológia // Stratégia, PR, Tlač, Náladové video, Online marketing, Budovanie brandu, Budovanie imidžu, Employer Branding, Interná a externá komunikácia, Video, Korporátna komunikácia

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture