Vybudovanie odbornej komunikácie
ExplicoTech
PR
Regulované trhy // Stratégia, PR, Odborná komunikácia, Obsah, Mediálne kontakty, Rozhovor, Tlačové podujatie

Zadanie

Predstavenie spoločnosti ExplicoTech médiám ako odborníka na právnu reguláciu a ako mienkotvorného lídra v oblasti technológií, telekomunikácií a e-commerce regulácií.

Realizácia

Náš tím predstavil ExplicoTech a jeho profesionálne aktivity najdôležitejším predstaviteľom regionálnych médií v rámci odbornej diskusie o právnej regulácii dronov, ktorá je v dnešnej dobe aktuálnou témou. Po tomto podujatí vypracovalo Morpho odborné materiály k témam, ako sú elektronické pohľadnice, nedeľné otváracie hodiny pre obchody či internetkon etanolového paliva. Tieto materiály boli veľkou pridanou hodnotou a ešte viac posilnili vzťahy s médiami.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Novinári z najväčších a najdôležitejších maďarských ekonomických a technologických médií sa pravidelne spoliehajú na pomoc, odborné stanoviská a vyhlásenia spoločnosti ExplicoTech týkajúce sa regulovaných trhov.

Tesco Rubik event result picture