Integrált kampány
Magyar Suzuki
Együtt az utakon kampány
Autóipar // PR, Infografika, Sociálne médiá, Microsite, Mediálna komunikácia, Odborná komunikácia, Tlačové podujatie, Online marketing, Tvorba koncepcie, Vizuálny štýl, Poziciovanie, Budovanie imidžu, Marketing, Video, CSR, Korporátna komunikácia, -

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture