toborzókampány
GE Gas Power
FELVÉTEL INDUL!
gyártás // Stratégia, Sociálne médiá, Microsite, Náladové video, Obsah, Webová stránka, Online marketing, Vírusové video, Billboard kampaň, Tvorba koncepcie, Vizuálny štýl, Poziciovanie, Budovanie brandu, Budovanie imidžu, Marketing, Employer Branding, Interná a externá komunikácia, Video, Interná komunikácia, Korporátna komunikácia, -

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture