Pozicionálás és arculattervezés
Hilltop borászat
Márka arculat megújítása
FMCG szektor // PR, Korporátny dizajn, Sociálne médiá, B2B a B2C poziciovanie, Webová stránka, Zavedenie produktu, Vizuálny štýl, Poziciovanie, Budovanie brandu, Budovanie imidžu, Marketing, Interná a externá komunikácia, Korporátna komunikácia, -

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture