Integrovaná kampaň so zameraním na PR
Richter Gedeon
Drž sa ho/jej! (Ragaszkodj hozzá!)
Farmaceutický priemysel // PR, Sociálne médiá, Microsite, Odborná komunikácia, Online marketing, Guerilla marketing aktivity, Vírusové video, Bloger kooperácie, Billboard kampaň

Zadanie

Realizácia vzdelávacich aktivít spoločnosti Richter Gedeon so zámerom vyčnievať v mediálnom priestore. Vytvorili sme jedinečnú kampaň s dizajnom a témami, ktoré sú príťažlivé a zaujímavé pre mladšie cieľové skupiny ako napríklad antikoncepcia, sexualita či plánovanie rodičovstva. Kampaň zároveň reflektovala hodnoty a zásady sociálnej zodpovednosti spoločnosti.

Realizácia

Kampaň zdôrazňovala dôležitosť dlhodobých vzťahov. Naším cieľom bolo prostredníctvom pozitívnych posolstiev, kreatívneho dizajnu a rôznych komunikačných nástrojov ukázať, že aj dlhodobé vzťahy sú sexi. Hlavnými prvkami kampane boli Facebook stránka Drž sa jej/ho! (Ragaszkodj hozzá!), microsite a blog NoStory. Na týchto platformách sme publikovali edukačné články, online dotazník zisťujúci, čo si myslia ľudia žijúci v dlhodobom vzťahu o sexualite, o založení rodiny a súčasťou bol aj test, ktorý pripravoval participantky na lekársku konzultáciu. Test dal ženám príležitosť premyslieť si, čo by potrebovali konzultovať s lekárom v gynekologickej ambulancii. Počas kampane sme natočili aj video s názvom ,,Výnimočné zážitky” o spoločnom živote, vzájomnej príťažlivosti a súdržnosti. Na svetový deň bozku sme zorganizovali vizuálne príťažlivo pôsobiacu, fotodokumentačnú aktivitu. Do tlačovej komunikácie sme zahrnuli okrem tlačových správ a PR článkov aj výsledky už spomenutého dotazníka, odborné reportáže a zaujímavé infografiky. Súčasťou kampane bola celoštátna billboard kampaň, tlačové a mediálne výstupy, aktivity na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, YouTube), súťažné hry, používanie online marketingových nástrojov, spolupráce s blogermi a ambasádormi značky.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Počas polročnej kampane sme vybudovali aktívnu Facebook komunitu s 10 tisíc sledovateľmi. Našu microsite si prezrelo 55.800 návštevníkov, na online dotazník sme dostali viac než 6.200 odpovedí, 5.000 ľudí vyplnilo náš konzultačný test a video dosiahlo 200.000 vzhliadnutí. Ďalej sa nám podarilo 130 článkov v médiách v hodnote 74 tisíc EUR. S našou kampaňou sme dokonca vyhrali bronzovú medailu na súťaži Kreatív Prizma 2016 v kategórii integrovanej kampane so zameraním na PR.

Tesco Rubik event result picture