CSR campaign
Tesco
Joy of giving
Reteil // PR, Influencer komunikácia, Tlačová správa, CSR, Interná komunikácia, -

Zadanie

Vytvorenie komunikačného CSR plánu pre kampaň spoločnosti Tesco zameranú na zbierku udržateľných potravín pre štyri stredoeurópske krajiny vrátane Maďarska.

Realizácia

Zostavili sme komunikačný plán, ktorý obsahoval kampaň zameranú na darovanie potravín, externé, interné prvky a obsah pre sociálne siete pre české, poľské, maďarské a slovenské Tesco. Úspech kampane sme podporili nielen klasickými PR nástrojmi, ale aj spoluprácou s influencermi a upútavkovou kampaňou. Šesť gastro-blogerov, nielenže povzbudilo svojich sledovateľov, aby darovali udržateľné potraviny, ale pripravili pre nich aj recepty, ktoré je možné z týchto potravín uvariť. Zapojili sa aj lifestyloví influenceri: Kampaň propagovali s vianočnými klobúkmi, ktoré si bolo možné kúpiť na podporu potravinových bánk.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Na začiatku hodnotiaceho obdobia bolo zaznamenaných 31 zmienok - mnohé z nich boli vo vidieckych printových médiách čo bolo pre klienta mimoriadne dôležité. Kampaň s influencermi vygenerovala ďalších 30 zmienok a dosah príspevkov na hlavnej facebookovej stránke Tesca o darovaní potravín bol viac ako 120 000 ľudí.

Tesco Rubik event result picture