CSR Campaign
Tesco
No Food can Go to Waste!
Retail // PR, Mediálna komunikácia, Vizuálny štýl, Tlačová správa, CSR, Interná komunikácia, Korporátna komunikácia, -

Zadanie

Príprava a lokálna realizácia komunikačného CSR plánu pre štyri stredoeurópske krajiny patriace do klastru Tesco Europe. Upriamili sme pozornosť na program, ako predchádzať plytvaniu potravinami a profilovali Tesco ako veľkú spoločnosť, ktorá vedie boj proti plytvaniu potravinami.

Realizácia

Pripravili sme plán obsahujúci prvky internej, externej komunikácie a plán na sociálnych siete pre český, poľský, maďarský a slovenský trh. Plán určil komunikáciu Tesca na obdobie začínajúce konferenciou o predchádzaní plytvaniu potravinami, ktorá sa konala na jeseň 2016 v Budapešti, a končiace sa rokom 2016. Aby sme dosiahli požadované výsledky, poskytli sme konferencii podporu v oblasti PR, zorganizovali rozhovory, uverejnili tlačové správy, vytvorili texty pre internú komunikáciu, novinky a správy pre vedúcich pracovníkov spoločnosti, listy pre vládne organizácie a príspevky na Facebooku. Všetky materiály mali v angličtine k dispozícii aj české, poľské a slovenské pobočky Tesca. Súvisiace činnosti: verzie tlačových správ na úrovni kraja, infografika o procese predchádzania plytvaniu potravinami.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Po konferencii sme zaznamenali 70 článkov o programe predchádzania plytvaniu potravinami spoločnosti Tesco, doplnených rozhovorom s lídrom v oblasti udržateľnosti z britskej materskej spoločnosti v celoštátnom maďarskom lifestylovom časopise. Počas kampane bolo v miestnych médiách publikovaných 18 článkov, ktoré mali pre Tesco kľúčový význam.

Tesco Rubik event result picture