Employer Branding
thyssenkrupp Ferroglobus, thyssenkrupp Materials Slovakia
Employer Branding
oceliarsky priemysel // Stratégia, Podujatie, Sociálne médiá, Webová stránka, Employer Branding, Interná a externá komunikácia, Video

Zadanie

Budovanie značky zamestnávateľa pre firmy thyssenkrupp Ferroglobus a thyssenkrupp Materials Services.

Realizácia

Na základe schválenej stratégie sme odporučili nasadenie súboru nástrojov pozostávajúceho z interných aj externých komunikačných prvkov. Cieľom bolo posilniť lojalitu a angažovanosť súčasných i potenciálnych zamestnancov. Nástroje tiež slúžili na podporu náborových aktivít spoločnosti. Centrálnymi nástrojmi boli personalizovaný ,,welcome package”, ,,starter kit” pre nových zamestnancov, kalendár s fotografiami zamestnancov v roli modelov a modeliek oblečených v dizajnérskom oblečení či interné zamestnanecké akcie. Tieto aktivity boli doplnené kariérnou stránkou, workshopmi pre zamestnancov, aktivitami a hrami na LinkedIn a Facebooku, vytváraním kampaní na odporúčanie nových zamestnancov a vytvorením jedinečného 360-stupňového firemného videa.

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Z kampane vyrástol jeden z najväčších komunikačných projektov v živote firmy, vďaka čomu sa interná komunikácia stala intenzívnou a cielenou. Vo významnej miere narástol aj záujem o ponúkané pozície.

Tesco Rubik event result picture