Sajtóesemény
Accell Hunland
20 éves esemény
Elektromos kerékpárgyártás // Stratégia, PR, Podujatie, Tlač, Mediálna komunikácia, Odborná komunikácia, Mediálne kontakty, Tlačové podujatie, Vizuálny štýl, Budovanie brandu, Budovanie imidžu, Tlačová správa, Interná a externá komunikácia, Korporátna komunikácia

Zadanie

Realizácia

Tesco Rubik event solution picture

Výsledok

Tesco Rubik event result picture